: :
   | ?
|

9 galtimur
9
: 2014! 6
Nester-House 300 /! 6
30
8
? ! 3 nowickov40
, 2 serguiy
UkrTrip 2015 34 Milka
UkrTrip Ukrtrip maydan 3 Alenka

:
: 0
.

: 0
.

: 9
: 9

10

Alenka Ganka
kipish Lyalya
Milka Pulya
Slava Tosha

          -

     Black Linux

 


» Валерия Маркова
,
.